BTW van 21% naar 6%!
Bent u er al van op de hoogte dat de BTW op schilderwerk is verlaagd van 21% naar 6%?

De overheid heeft de BTW op schilderwerk verlaagd. Het BTW-tarief voor schilderwerk aan particuliere woningen van 2 jaar of ouder is 6% geworden.

Wat verstaat men onder woning?

Tijdelijk leegstaande woningen.


Aanleunwoningen bij Verzorgings- en Verpleeginstellingen.


De ruimten in Bejaarden,Verpleeg en Verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan  van de bewoners.


Gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden.

Studentenwoningen.


Kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning.


Een tweede woning die permanent bewoond mag worden.


Garages, Schuren, Serres, Aan en Uitbouwen die op hetzelfde perceel
als de woning liggen. Tuinen horen niet bij de woning.


Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning. '


Panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere  woning gebruikt wordt.


Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

 

Follow Me on Pinterest