Dit is de website van Schildersbedrijf Turquoise . Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail.
Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Schildersbedrijf  Turquoise accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.


Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Schildersbedrijf  Turquoise is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Schildersbedrijf Turquoise, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Schildersbedrijf Turquoise.


Deze website bevat links naar websites van derden en Schildersbedrijf  Turquoise is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden Auteursrecht  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schildersbedrijf  Turquoise is het de gebruiker van deze site niet toegestaan.de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. 


Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Schildersbedrijf  Turquoise.Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schildersbedrijf Turquoise Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.


PRIVACY STATEMENTFollow Me on Pinterest